Yapılandırma ve Geçici Yöneticilik

Uzun süredir finansal sıkıntı yaşayan bir şirketin yeniden canlandırılması mevcut yönetim ekibi için genellikle sorunlu bir süreçtir. Yapılandırmanın uygulanabilmesi için öncelikle şirketin problemlerini tarif edebilmesi, yönetimde değişikliğe hazır olması ve sorun giderici stratejileri geliştirip uygulayabilmesi gerekir. Bazı durumlarda zararı durdurmak için en iyi strateji şirketi yeniden yapılandırmak yerine tasfiye etmek de olabilir. Geçici yöneticilik hizmetlerinin, kritik liderlik boşluklarının doldurulması ve yapılanmaya ilişkin inisiyatiflerin hızlıca uygulanması sayesinde, yapılandırma sürecine değerli katkıları vardır.

Horozoğlu Yönetim Danışmanlığı, yapılandırma planlarını hayata geçirme konusundaki tecrübesi ile şirketin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkararak ihtiyaçlara en uygun çözümü sunar.